nPlot

nPlot
Changelog
Screenshots
Download
Inne
Linki

nPlot (nanoplot) jest programem do analizy danych pomiarowych, licencjonowanym na GNU GPL v2.

Podstawowe cechy programu:

 • wizualizacja danych (wraz z polami błędu)
 • regresja liniowa (wraz z liczeniem błędów wyznaczania współczynników i współczynnika korelacji)
 • dopasowanie wielomianowe, eksponencjalne, logarytmiczne, potęgowe, gaussowskie
 • szukanie pików
 • eksport wykresów do PS, EPS, SVG, PDF lub PNG
 • edycja danych z poziomu programu
 • importowanie danych z pliku tekstowego (separator dziesiętny – przecinek lub kropka)
 • możliwość zapisywania i odczytywania plików sesji.

Do zrobienia w wersji 0.5:

 • licznie błędów wyznaczania współczynników dla dopasowań innych niż liniowe (ważne!)
 • więcej ustawień wykresu
 • poprawki mające na celu zwiększenie wygody użytkowania


nPlot stanowi wolne oprogramowanie (free software), co oznacza, że zapewnia Tobie, jako jego użytkownikowi, cztery niezbywalne wolności:

 • możesz używać programu do jakiegokolwiek celu, który sobie zażyczysz (wolność 0)
 • możesz studiować kod źródłowy i robić w nim jakiekolwiek zmiany, aby program lepiej Ci służył (wolność 1)
 • możesz podzielić się programem ze znajomymi, jeśli chcesz (wolność 2)
 • możesz również rozpowszechniać zmodyfikowaną przez siebie wersję (wolność 3)

Aby wykorzystywać wolności 0 i 1 , nie musisz nawet akceptować warunków licencji, aczkolwiek jeśli chcesz się nim (lub jego zmodyfikowaną wersją) podzielić z innymi, powinieneś owym osobom zapewnić takie same wolności, jakie sam otrzymałeś. Jest to praktyka zwana „copyleft”.