nPlot/inne

nPlot
Seminaria
The God Movie
Cytaty
Pub
Zabawki
Linki

banner

Efekt Aharonova-Bohma

Wyjaśnienie istoty magnetycznego efektu Aharonova-Bohma na podstawie Y. Aharonov, D. Bohm, Phys. Rev. 115, 485 (1959). Udostęniane na zasadach licencji Creative Commons Attribution.
Plik PDF: aharonov_bohm.pdf  102 kB
Source (LaTeX):  aharonov_bohm.tex  4.8 kB


Uogólniony związek spinu ze statystyką

Heurystyczny argument na związek spinu ze statystyką, wpływ topologii, statystyka w układach dwuwymiarowych. Udostęniane na zasadach licencji Creative Commons Attribution.
Plik PDF: spin_stat.pdf  55 kB
Source (LaTeX):  spin_stat.tex  4.5 kB


Krótkie wprowadzenie do funkcji Greena

Funkcje Greena „from the ground up”. Wyprowadzenie z zasad prostych jednocząstkowej funkcji Greena. Udostępniane na zasadach licencji Creative Commons Attribution.
Plik PDF: fcje_greena.pdf  109 kB
Source (LaTeX):  fcje_greena.tex  5.2 kB


FHI98PP

Paczka deb z programem fhi98PP, przydatnego przy obliczeniach Ab initio, przeznaczony dla Ubuntu 7.10 Gutsy Gibbon (może działać również pod Debianem, lub innymi dystrybucjami używającymi paczek deb).
Plik DEB: fhi98pp-27012004Ubuntu_i386.deb  2.7 MB


Oscylacje Rabiego

Opracowanie pewnego ciekawego zagadnienia fizycznego – oscylacji Rabiego. Starałem się je przedstawić tak, jak ja je rozumiem, bez żadnych pominięć, z wyczerpującymi komentarzami, flat and simple. Udostępniane na zasadach licencji Creative Commons Attribution.
Plik PDF: oscyl_rabiego.pdf  103 kB
Source (LaTeX):  oscyl_rabiego.tex  5.8 kB


CODATA

Najnowsze (2006 r.) zestawienie stałych fizycznych, rekomendowanych przez komitet CODATA, w formie sześciostronicowego dokumentu PDF (lub PS). Udostępniane na zasadach Public Domain.
Plik PDF: codata.pdf 65.5 kB
Plik PS: codata.ps.gz 56.9 kB
Source (LaTeX): codata.tex 31.5 kB