nPlot/inne

nPlot
Seminaria
The God Movie
Cytaty
Pub
Zabawki
Linki

banner

Kilka prezentacji z moich seminariów.

Elektrodynamika:

To właściwie sprawozdania z przeprowadzonych seminariów; średnio nadają się do screeningu..

Funkcje pola we współrzędnych krzywoliniowych
Zasada Fermata

Fizyka statystyczna:

Moje całkiem udane eksperymenty z LaTeX seminar.

Zasady zachowania, równanie Naviera-Stokesa
Hipoteza ergodyczna

Fizyka ciała stałego

Moja pierwsza prezentacja wykonana przy użyciu klasy LaTeX Beamer i logotypu PWr w wykonaniu Wojciecha Myszki.

Rozwiązania niezleżnych od czasu równań Schroedingera:
nieskończenie głęboka studnia potencjału i oscylator harmoniczny

Proseminarium z fizyki 2

Pomiary właściwiści elektrycznych ciał stałych

Fizyka półprzewodników

Obliczanie struktury pasmowej jednowymiarowego kryształu z potencjałem prostokątnym